Consiliul Local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

Citeste mai mult

Interes Public

Acel interes care implică garantarea și respectarea de cștre instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constițutie, legislatiă internă și tratatele internaționale la care România este parte, precum și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor.

Citeste mai mult

Transparență

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

Citeste mai mult


User On-Line:       Accesari: 298348      Dupa ip: 31577      Ultima acesare : 2018-11-17 08:30:30  
28 Septembrie
Postat de: ocne
Hits: 59

Încheiat astăzi 28.09.2018

cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ocnele Mari convocat prin Dispoziţia nr.158/24.09.2018, emisă de primarul or.Oc.Mari, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie. La şedinţă participă cetăţeni ai orasului Ocnele Mari.

Citeste mai mult

31 Iulie
Postat de: ocne
Hits: 172

SPONSORI FESTIVAL BURIDAVA

MULȚUMIRI SPONSORILOR CARE AU ALES SĂ FIE ALĂTURI DE NOI LA EVENIMENTUL ”CENTENAR BURIDAVA – 100,1000,10000 de ani” EDIȚIA A III-A- 2018

Citeste mai mult

31 Iulie
Postat de: ocne
Hits: 156

FESTIVALUL BURIDAVA

Primăria orașului Ocnele Mari, în parteneriat cu Societatea Națională a Sării, vă invită la Festivalul Centenar Buridava edișia a-III-a

Citeste mai mult

27 Iulie
Postat de: ocne
Hits: 175

PROGRAM

”CENTENAR BURIDAVA – 100,1000,10000 de ani” EDITIA A III-A

Citeste mai mult

09 Iulie
Postat de: ocne
Hits: 236

ÎNTRERUPERE PROGRAMATĂ

FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ PTA CĂRPINIȘ

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina