Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

Consiliul Local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar general UAT.

Citeste mai mult

Interes Public

Pentru a vă oferi o excelentă experienţă de navigare, websiteul foloseste cookie. Utilizarea în continuare presupune ca avem acceptul Dumneavoastră. Primăria oraşului Ocnele Mari, colectează, procesează şi transferă date cu caracter personal, în format letric şi în format electronic cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Citeste mai mult

Transparență

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

Citeste mai mult

Numele funcŢionarului pe legea nr. 544/2001 este Istratie Maria Georgiana,
Adresa de contact: PrimĂria OraŞului Ocnele Mari, str Al. I. Cuza, nr 53, localitatea ocnele Mari, judeŢul VÂlcea. Formulare Legea 544/2001
User On-Line:       Accesari: 415132      Dupa ip: 54162      Ultima acesare : 2021-04-18 02:31:31  
29 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 75

ANUNȚ

Se aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul oraşului Ocnele Mari propune spre dezbatere publică PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privitor la : Aprobare prelungire perioada de închiriere a contractului de locațiune nr 11.552/21.11.2017, încheiat între oraşul Ocnele Mari și S.C. ADIGRA NET Vâlcea, însoțit de Referatul de aprobare nr 11.219/28.10.2020 a iniţiatorului proiectului de hotărâre - Primarul oraşului Ocnele Mari și de Raportul de specialitate nr 11220/28.10.2020.

Citeste mai mult

20 Decembrie
Postat de: ocne
Hits: 941

LISTA CU PROIECTELE PROPUSE

LISTA CU PROIECTELE PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

Citeste mai mult

07 Februarie
Postat de: ocne
Hits: 959

Întreruperi programate

Întrerupere programată furnizare energie electrică.

Citeste mai mult

07 Februarie
Postat de: ocne
Hits: 929

Anunț Important

În prima zi de miercuri din fiecare lună în Ocnele Mari se va organiza și desfășura exercițiul național de alarmare "Miercurea Sirenelor" sub conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În intervalul orar 10.00 - 12.00, se va introduce un semnal de alarmare, cu durata de 2 minute, la sirenele electrice din localitate. Este un exercițiu.

Citeste mai mult

10 Ianuarie
Postat de: ocne
Hits: 1051

ANUNŢ DE LICITAŢIE

PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ, DESCHISĂ, COMPETITIVĂ, CU STRIGARE ȘI ADJUDECARE LA CEL MAI MARE PREȚ OFERIT, A DOUĂ TERENURI ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNOR CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIE DE SPAȚII COMERCIALE

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 12din 13--   Anterioara pagina     Ultima pagina