Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 84 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 54   
   HOTARAREA NR. 83 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL 47   
   HOTARAREA NR. 82 - APROBARE ACTULUI ADITIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE 50   
   HOTARAREA NR. 81 - APROBAREA CONSUMULUI LUNAR DE COMBUSTIBIL PENTRU AUTOSPECIALA 48   
   HOTARAREA NR. 80 - APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA DE INCHIRIERE A CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 53   
   HOTARAREA NR. 79 - APROBARE PRELUNGIRE PERIOADA DE INCHIRIERE A CONTRACTULUI DE LOCATIUNE 54   
   HOTARAREA NR. 78 - MANDATAREA REPREZENTANTULUI ORASULUI OCNELE MARI 46   
   HOTARAREA NR. 77 - APROBAREA ACHIZITIEI PUBLICE DE SERVICII JURIDICE DE ASISTENTA SI REPREZENTARE 61   
   HOTARAREA NR. 76 - APROBAREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII DE SALUBRIZARE 66   
   HOTARAREA NR. 75 - APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 60   
   HOTARAREA NR. 74 - APROBAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 70   
   HOTARAREA NR. 73 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 63 DIN 2019 68   
   HOTARAREA NR. 72 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 60   
   HOTARAREA NR. 71 - APROBARE MATERIE IMPOZABILA PE ANUL 2020 58   
   HOTARAREA NR. 70 - STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE 54   
   HOTARAREA NR. 69 - " WIFI4EU PROMOVAREA CONECTIVITATII LA INTERNET IN COMUNITATILE LOCALE " 57   
   HOTARAREA NR. 68 - APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR PRIVIND CONCESIONAREA 65   
   HOTARAREA NR. 67 -APR PRELUNGIRE CONTRACTE DE INCHIRIERE PTR LOCUINTELE AFLATE IN ORASUL OCNELE MARI 62   
   HOTARAREA NR. 66 - APROBARE DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE PENTRU CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ 113   
   HOTARAREA NR. 65 - EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE 89   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 6--   Anterioara pagina     Ultima pagina