INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  SURSE DE FINANȚARE DISPONIBILE 3   
  STRATEGIEA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI OCNELE MARI 2015 - 2020 2   
  APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 4   
  LISTA CU PROIECTELE PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 3   
  ANEXA PROIECT BUGET 19   
  RAPORT PROIECT BUGET 8   
  NOTA FUNDAMENTARE BUGET 2018 8   
  LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII 2018 37   
  ÎNTRERUPERE PROGRAMATĂ FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ. 15   
  ANUNȚ IMPORTANT - MIERCUREA SIRENELOR 14   
  ANUNȚ LICITAȚIE CHIOSC PARC OCNELE MARI 42   
  ANUNȚ PUBLIC SOMAȚII ȘI TITLURI EXECUTORII 2017 37   
  STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE... ÎN ANUL 2018 - ANUNȚ NR. 10373/26.10.2017 60   
  ANUNT DEZBATERE PUBLICA TAXE SI IMPOZITE 2018 40   
  ÎNCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICĂ, DESCHISĂ, COMPETITIVĂ 53   
  SEDINȚĂ ORDINARĂ 29.09.2017 53   
  SEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 24.10.2017 52   
  LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 133   
  RAPORT PRIVIND GESTIONAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 95   
  RAPORT ACTIVITATE 2016 MISESCU CONSTANTIN 92   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina