03 Aprilie
Postat de: ocne
Hits: 705

CERERE PETENT L.544-2001

STIMATE DOMNULE PRIMAR,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate): 

Citeste articol