10 Aprilie
Postat de: ocne
Hits: 1117

ANUNŢ DE LICITAŢIE

Nr.3561 /10.04.2018

ANUNŢ DE LICITAŢIE

Ce are ca obiect inchrierea prin licitatie publica, deschisa,competitive,cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret oferit,a unor terenuri ce fac parte din domeniul public al Orasului Ocnele Mari  in vederea amplasarii de constructii provizorii (chioscuri) si rulote in zona strandului Ocnele Mari si strandului Ocnita, precum si a chioscurilor de lemn amplasate pe strada Strandului , oras Ocnele Mari ,pentru desfasurare activitati comerciale.

1. Informaţii generale privind locatorul :

Denumirea: Orașul Ocnele Mari

Codul fiscal: 2540899

Adresa: str. A.I. Cuza, nr. 53

Numărul de telefon: 0250722043,

Telefax: 0250722270

Adresa de e-mail: secretariat@ocne.ro

Persoana de contact: Ing Bododea Maria –Șef Serviciu Urbanism

2.  Informaţii generale privind obiectul inchirierii:

Obiectul inchirierii:

  • Casutele din lemn in numar de 10,
  • Doua loturi teren – lot 1 si 2 in S=117 mp fiecare,
  • Trei loturi pentru amplasare rulote R1 , R2 si R3 ,
  • Cinci loturi de teren – 1,2,3,4,5,
  • Lotul 6 este aferent terenului din pct.”Amfiteatru”

  Imobilele ( terenurile si chioscurile )fac parte din domeniul public al Orasului Ocnele Mari.

Alte condiții de exploatare, generale și obligații se pot obține din caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 20 din 28.03.2018.

3. informaţii privind caietul de sarcini

Caietul de sarcini  cuprinde toate informațiile referitoare la bunul ce face obiectul licitației si informațiile referitoare la modul de desfășurare si organizare al licitației, elementele de preț, condițiile de participare la licitatie, modul de elaborare și prezentare a ofertei de catre persoanele interesate.

Caietul de sarcini  a fost aprobat  prin HCL nr. 20 din 28.03.2018.

3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al caietului de sarcini

Persoanele interesate de intrarea în posesie a unui exemplar al caietului de sarcini pot depune o cerere în acest sens la registratura Primăriei orașului Ocnele Mari.

3.2. denumirea şi adresa serviciului de la care se poate obţine un exemplar din caietul de sarcini;

Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ocnele Mari, str. A.I. Cuza, nr. 53

3.3. costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar

Caietul de sarcini va fi eliberat persoanelor care au depus cererea menționată mai sus contra cost pentru suma de 50 de lei (conform HCL nr. 20 din 28.03.2018).

3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;

Clarificări cu privire la  caietul de sarcini se pot face cu patru zile lucratoare inainte de desfasurarea si organizarea licitatiei. Solicitarea de clarificări se va face prin cerere scrisă depusă în acest sens la registratura Primăriei orașului Ocnele Mari. Numai persoanele care au achiziționat caietul de sarcini pot solicita clarificări în legatură cu acesta.

Orașul Ocnele Mari va avea obligația să raspundă la clarificarile primite in maxim doua zile lucratoare de la primirea acestora.

4. informaţii privind ofertele:

Documentele solicitate in caietul de sarcini vor fi depuse la Registratura Primariei orasului Ocnele Mari intr-un singur exemplar.

Pretul de pornire este :

Pentru inchiriere chiosc = 660 lei / sezon

  Pentru perioada 01 ianuarie – 14 iunie ; 16 septembrie – 31 decembrie = 100 lei / luna

- Pentru terenuri ce fac parte din domeniul public al Orasului Ocnele Mari , Strand Ocnita si Ocnele Mari , pretul este de 0.25 lei mp / zi in zona A.

- Pentru Amfiteatru pretul este de 1000 lei/an.

Pasul de strigare este :

- Pentru amplasamente chioscuri = 50 lei

-Pentru terenuri   = 0.10 lei mp / zi

4.1. data limită de depunere a ofertelor;

14.05.2018 , ora 10.00 ,

Licitatia se va relua in fiecare zi de luni pana cand terenurile ( amplasamentele ) vor fi inchiriate.

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

Primăria orașului Ocnele Mari - Registratura, str. A. I. Cuza, nr. 53, oras Ocnele Mari, judet Valcea, Romania

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

Oferta se va depune conform prevederilor din caietul de sarcini.

5. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

14.05.2018 incepand cu ora 12:00

Licitatia se va relua in fiecare zi de luni pana cand terenurile ( amplasamentele ) vor fi inchiriate.

6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;

            Tribunalul Valcea – Sectia Comerciala, de Contecios Administrativ si Fiscal, cu sediul in Mun. Ramnicu Valcea, Scuarul Revolutie nr. 1, Jud. Valcea, telefon: 0250/73 91 20, fax: 0250/ 73.22.07, 0250/73.27.68, e-mail: tribunal-valcea@jus.ro, dorina.sofrana@just.ro

Termenul pentru sesizarea instantei este de 3 zile calendaristice de la data semnarii procesului verbal de atribuire a contractului de inchiriere  .

 

PRIMAR

PATRU MIHAI

Citeste articol