29 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 76

ANUNȚ

Se aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul oraşului Ocnele Mari propune spre dezbatere publică PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privitor la : Aprobare prelungire perioada de închiriere a contractului de locațiune nr 11.552/21.11.2017, încheiat între oraşul Ocnele Mari și S.C. ADIGRA NET Vâlcea, însoțit de Referatul de aprobare nr 11.219/28.10.2020 a iniţiatorului proiectului de hotărâre - Primarul oraşului Ocnele Mari și de Raportul de specialitate nr 11220/28.10.2020.

Citeste articol