Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

Consiliul Local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar general UAT.

Citeste mai mult

Interes Public

Pentru a vă oferi o excelentă experienţă de navigare, websiteul foloseste cookie. Utilizarea în continuare presupune ca avem acceptul Dumneavoastră. Primăria oraşului Ocnele Mari, colectează, procesează şi transferă date cu caracter personal, în format letric şi în format electronic cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Citeste mai mult

Transparență

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

Citeste mai mult

Numele funcŢionarului pe legea nr. 544/2001 este Istratie Maria Georgiana,
Adresa de contact: PrimĂria OraŞului Ocnele Mari, str Al. I. Cuza, nr 53, localitatea ocnele Mari, judeŢul VÂlcea. Formulare Legea 544/2001
User On-Line:       Accesari: 431990      Dupa ip: 57323      Ultima acesare : 2021-07-24 20:34:55  
28 Ianuarie
Postat de: ocne
Hits: 145

ANUNȚ

PROIECT HCL ANGAJARE AVOCAT

Citeste mai mult

27 Ianuarie
Postat de: ocne
Hits: 202

Anunț public

Privind decizia etapei de încadrare
UAT Ocnele Mari titular al proiectului: "Extindere rețea de apa potabilă-pct. Cocenești, oraș Ocnele Mari, jud. Vâlcea" , propus a fi realizat în pct. Cocenești, oraș Ocnele Mari, județul Vâlcea, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Citeste mai mult

26 Ianuarie
Postat de: ocne
Hits: 56

Anunț

Proiect de aprobare indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

Citeste mai mult

26 Ianuarie
Postat de: ocne
Hits: 118

ANUNȚ

Proiect de Hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020 și Proiect de Hotărâre PUZ

Citeste mai mult

12 Ianuarie
Postat de: ocne
Hits: 241

HOTĂRÂREA NR. 2

Privitor la: stabilirea centrelor de vaccinare la nivelul judeţului Vâlcea (etapa a ll-a, H.G. nr. 1031/2020)

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 14--   Anterioara pagina     Ultima pagina