Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

Consiliul Local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar general UAT.

Citeste mai mult

Interes Public

Pentru a vă oferi o excelentă experienţă de navigare, websiteul foloseste cookie. Utilizarea în continuare presupune ca avem acceptul Dumneavoastră. Primăria oraşului Ocnele Mari, colectează, procesează şi transferă date cu caracter personal, în format letric şi în format electronic cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Citeste mai mult

Transparență

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

Citeste mai mult

Numele funcŢionarului pe legea nr. 544/2001 este Istratie Maria Georgiana,
Adresa de contact: PrimĂria OraŞului Ocnele Mari, str Al. I. Cuza, nr 53, localitatea ocnele Mari, judeŢul VÂlcea. Formulare Legea 544/2001
User On-Line:       Accesari: 419454      Dupa ip: 54954      Ultima acesare : 2021-05-14 15:28:21  
03 Noiembrie
Postat de: ocne
Hits: 275

ANUNȚ

PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACTE INCHIRIERE ANL

Citeste mai mult

30 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 206

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privitor la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul TIC necesitate și soluţie pentru desfăsurarea activităților didactice la nivelul unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din oraşul Ocnele Mari

Citeste mai mult

30 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 102

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Citeste mai mult

30 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 135

ANUNȚ

PROIECT HCL AJUTOR MINIMIS

Citeste mai mult

30 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 388

ANUNȚ

STABILIRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2021

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 14--   Anterioara pagina     Ultima pagina