PRIMĂRIA OCNELE MARI17 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 9

Dezbatere publica Taxe si impozite 2023

Dezbatere publica Taxe si impozite 2023 si Regulament acordare facilitati fiscale

Citeste mai mult
29 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 424

REFERAT DE APROBARE

Privind prezentarea și motivrea aprobării prelungirii contractului de locațiune nr.11552/21.11.2017 privind spaţiul comercial în suprafaţa de 57,6 mp situat în oraşul Ocnele Mari, strada Al.l.Cuza, nr.68, bloc L2- parter, judeţul Vâlcea și a terenului în suprafaţa de 26,80 mp -acces spaţiu, locatar fiind SC Adigra-Net SRL.

Citeste mai mult
29 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 403

RAPORT DE SPECIALITATE

Privitor la: Prelungire contract locațiune nr. 11552/21.11.2017 privind spaţiul comercial în suprafaţa de 57,6 mp situat în oraşul Ocnele Mari, strada Al.I.Cuza, nr.68, bloc L2-parter, judeţul Vâlcea și a terenului în suprafaţa de 26,80 mp - acces spaţiu, locatar fiind SC Adigra-Net SRL.

Citeste mai mult
29 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 349

PROIECT HOTĂRÂRE

Privitor la : Aprobare prelungire perioadă de închiriere a contractului de locațiune nr.11552/21.11.2017 încheiat între oraşul Ocnele Mari și S.C. ADIGRA NET S.R.L. Vâlcea

Citeste mai mult
29 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 347

ANUNȚ

Se aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul oraşului Ocnele Mari propune spre dezbatere publică PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privitor la : Aprobare prelungire perioada de închiriere a contractului de locațiune nr 11.552/21.11.2017, încheiat între oraşul Ocnele Mari și S.C. ADIGRA NET Vâlcea, însoțit de Referatul de aprobare nr 11.219/28.10.2020 a iniţiatorului proiectului de hotărâre - Primarul oraşului Ocnele Mari și de Raportul de specialitate nr 11220/28.10.2020.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina