PRIMĂRIA OCNELE MARI29 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 229

REFERAT DE APROBARE

Privind prezentarea și motivrea aprobării prelungirii contractului de locațiune nr.11552/21.11.2017 privind spaţiul comercial în suprafaţa de 57,6 mp situat în oraşul Ocnele Mari, strada Al.l.Cuza, nr.68, bloc L2- parter, judeţul Vâlcea și a terenului în suprafaţa de 26,80 mp -acces spaţiu, locatar fiind SC Adigra-Net SRL.

Citeste mai mult
29 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 217

RAPORT DE SPECIALITATE

Privitor la: Prelungire contract locațiune nr. 11552/21.11.2017 privind spaţiul comercial în suprafaţa de 57,6 mp situat în oraşul Ocnele Mari, strada Al.I.Cuza, nr.68, bloc L2-parter, judeţul Vâlcea și a terenului în suprafaţa de 26,80 mp - acces spaţiu, locatar fiind SC Adigra-Net SRL.

Citeste mai mult
29 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 175

PROIECT HOTĂRÂRE

Privitor la : Aprobare prelungire perioadă de închiriere a contractului de locațiune nr.11552/21.11.2017 încheiat între oraşul Ocnele Mari și S.C. ADIGRA NET S.R.L. Vâlcea

Citeste mai mult
29 Octombrie
Postat de: ocne
Hits: 177

ANUNȚ

Se aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul oraşului Ocnele Mari propune spre dezbatere publică PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privitor la : Aprobare prelungire perioada de închiriere a contractului de locațiune nr 11.552/21.11.2017, încheiat între oraşul Ocnele Mari și S.C. ADIGRA NET Vâlcea, însoțit de Referatul de aprobare nr 11.219/28.10.2020 a iniţiatorului proiectului de hotărâre - Primarul oraşului Ocnele Mari și de Raportul de specialitate nr 11220/28.10.2020.

Citeste mai mult
28 Noiembrie
Postat de: ocne
Hits: 239

ANUNȚ

Se aduce la cunostință că, în conformitate cu Legea Nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Primarul orașului Ocnele Mari propune spre dezbatere publică Proiectul de Hotărâre privind aprobare rețea școlară pentru anul 2020-2021, însoțit Referatul de aprobare nr I 1982/28.11.2019 și Raportul de specialitate nr 11983/28.11.2019, privind prezentarea și motivarea proiectului de hotărâre mai sus menționat, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobarea Consiliului Local al orașului Ocnele Mari.

Citeste mai mult
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina