PRIMĂRIA OCNELE MARI
Numele funcŢionarului pe legea nr. 544 este Istratie Maria Georgiana,
Adresa de contact: PrimĂria OraŞului Ocnele Mari, str Al. I. Cuza, nr 53, localitatea ocnele Mari, judeŢul VÂlcea.


  FORMULARE LEGEA NR. 544  VIZITE 
  CERERE PETENT L.544-2001 319   
  RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ PETENT- NU AM PRIMIT RASPUNS L.544-2001 313   
  RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ PETENT RASPUNS NEGATIV L.544-2001 314   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina