PRIMĂRIA OCNELE MARI10 Ianuarie
Postat de: ocne
Hits: 1386

ANUNŢ DE LICITAŢIE

1. Informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.

Denumirea locatorului: ORASUL OCNELE MARI

Cod fiscal: 2540899

Adresa:Primaria Orasului Ocnele Mari, Str. A. Ioan Cuza, Nr. 53, Jud.Valcea

Telefon: 0250/772.043

Fax: 0250/772.270

Email: oc_mari@onix.ro

 2. Informaţii generale privind obiectul inchirierii, descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat. 

Bunurile  ce fac obiectul inchirierii sunt doua terenuri ce apartin domeniului public al orasului Ocnele Mari, situate in zona 

centrala a orasului  Ocnele Mari str. A.I Cuza nr. 42 si nr. 47. Amplasamentele acestora  sunt identificate in planurile de situatie 

anexe la caietele de sarcini.

Toate informatiile privind caracteristicile acestor  bunuri, precum si conditiile de inchiriere sunt prezentate detaliat in caietele de 

sarcini elaborate de primaria orasului Ocnele Mari si aprobate prin HCL nr. 74/2017

3. Informaţii privind caietele de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al caietului de sarcini. 

      Persoanele interesate pot intra in posesia caietului de sarcini prin depunerea unei cereri in acest sens la sediul locatorului. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din caietul de sarcini;   Serviciul Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ocnele Mari.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea caietului de sarcini.

Costul ridicarii caietului de sarcini este de 50 lei Hotararea nr. 74/21.12.2017 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor la caietul de sarcini.   Numai persoanele care au cumparat caietul de sarcini pot depune solicitari de clarificari la caietul de sarcini, clarificarile putand fi solicitate

 cu 48 de ore inainte de desfasurarea licitatiei. Orasul Ocnele Mari va trebui sa raspunda la aceste solicitari de clarificari in max. 1 zi 

lucratoare de la primirea acestora.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor.

 Ora 09.00, in fiecare zi de miercuri incepand cu 17.01.2018

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele. 

Primaria Orasului Ocnele Mari, Str. A. Ioan Cuza, Nr. 53, Jud.Valcea -  Registratura.

Citeste articol