13 Iunie
Postat de: ocne
Hits: 818

ANUNŢ DE LICITAŢIE

1. Informaţii generale privind locatorul :

Denumirea: Orașul Ocnele Mari

Codul fiscal: 2540899

Adresa: str. A.I. Cuza, nr. 53

Numărul de telefon: 0250722043,

Telefax: 0250722270

Adresa de e-mail: secretariat@ocne.ro

Persoana de contact: Andreescu Carmen –Compartiment Proiecte Programe si achizitii publice

2.  Informaţii generale privind obiectul inchirierii:

Obiectul inchirierii:

Trei camere  ce se gasesc la parterul cladirii denumita dispensar uman dispuse  conform releveului anexat caietului de sarcini cu urmatoarele suprafete utile:

Camera 1: suprafata utila  :  12,97mp

Camera 2: suprafata utila :    8,59mp

Camera 12: Suprafata utila :  11,07mp

Accesul la aceste camere si utilizarea grupului sanitar se realizeaza in comun cu locatarii actuali , fiind in cota indiviza 1/8, respectiv  6,94 mp pentru fiecare camera.  Alte condiții de exploatare, generale și obligații se pot obține din caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 38 din 31.05.2018.

3. informaţii privind caietul de sarcini

Caietul de sarcini  cuprinde toate informațiile referitoare la bunul ce face obiectul licitației si informațiile referitoare la modul de desfășurare si organizare al licitației, elementele de preț, condițiile de participare la licitatie, modul de elaborare și prezentare a ofertei de catre persoanele interesate.

Caietul de sarcini  a fost aprobat  prin HCL nr. 38 din 31.05.2018.

3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al caietului de sarcini

Persoanele interesate de intrarea în posesie a unui exemplar al caietului de sarcini pot depune o cerere în acest sens la registratura Primăriei orașului Ocnele Mari.

3.2. denumirea şi adresa serviciului de la care se poate obţine un exemplar din caietul de sarcini;

Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ocnele Mari, str. A.I. Cuza, nr. 53

3.3. costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar

Caietul de sarcini va fi eliberat persoanelor care au depus cererea menționată mai sus contra cost pentru suma de 50 de lei (conform HCL nr. 38 din 31.05.2018).

3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;

Clarificări cu privire la  caietul de sarcini se pot face cu patru zile lucratoare inainte de desfasurarea si organizarea licitatiei. Solicitarea de clarificări se va face prin cerere scrisă depusă în acest sens la registratura Primăriei orașului Ocnele Mari. Numai persoanele care au achiziționat caietul de sarcini pot solicita clarificări în legatură cu acesta.

Orașul Ocnele Mari va avea obligația să raspundă la clarificarile primite in maxim doua zile lucratoare de la primirea acestora.

4. informaţii privind ofertele:

Documentele solicitate in caietul de sarcini vor fi depuse la Registratura Primariei orasului Ocnele Mari intr-un singur exemplar.

Pretul de pornire este :

-0.25 lei/mp/zi  pentru suprafata utila, conform HCL nr. 72/2016 privind taxele si impozitele locale pentru anul 2018

4.1. data limită de depunere a ofertelor;

04.07.2018 , ora 10.00 ,

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

Primăria orașului Ocnele Mari - Registratura, str. A. I. Cuza, nr. 53, oras Ocnele Mari, judet Valcea, Romania

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

Oferta se va depune conform prevederilor din caietul de sarcini.

5. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

04.07.2018 incepand cu ora 12:00

6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;

            Tribunalul Valcea – Sectia Comerciala, de Contecios Administrativ si Fiscal, cu sediul in Mun. Ramnicu Valcea, Scuarul Revolutie nr. 1, Jud. Valcea, telefon: 0250/73 91 20, fax: 0250/ 73.22.07, 0250/73.27.68, e-mail: tribunal-valcea@jus.ro, dorina.sofrana@just.ro

Termenul pentru sesizarea instantei este de 3 zile calendaristice de la data semnarii procesului verbal de atribuire a contractului de inchiriere  .

 

PRIMAR

PATRU MIHAI

Citeste articol