Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  INFORMARE APA POTABILA 8   
  INFORMARE INSPECTIA MUNCII 9   
  PROIECT HCL - INCHIRIERE CHIOSCURI 28   
  PROIECT HCL DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE 30   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE 26   
  PROIECT HCL ILUMINAT PUBLIC 28   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL ILUMINAT PUBLIC 28   
  PROIECT HCL PRELUNGIRE TERMEN PUG 25   
  RAPORT SPECIALITATE PROIECT HCL PRELUNGIRE TERMEN PUG 32   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL PRELUNGIRE TERMEN PUG 21   
  ANUNT PROIECTE HCL 29   
  AUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 26   
  PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACT 40   
  RAPORT SPECIALITATE PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACT 35   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACT 36   
  ANUNT PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACT 38   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.03.2021 72   
  ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU 56   
  PROIECT HCL BUGET 2021 523   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL BUGET 2021 87   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 10--   Anterioara pagina     Ultima pagina