Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.03.2020 2   
  ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ - AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 25   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019 21   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019 20   
  ATENȚIE - PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 37   
  ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE REȚEA ȘCOLARĂ PENTRU ANUL 2020-2021 43   
  ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A DOUĂ TERENURI 76   
  ANUNȚ PROIECT DE HCL PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VAL. IMPOZABILE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 54   
  PROIECT HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 54   
  REFERAT APROBARE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 51   
  TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 56   
  ANUNȚ - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MATERIEI IMPOZABILE PENTRU ANUL 2020 61   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2019 96   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI OCNELE MARI 2015-2020 76   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018 76   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018 71   
  PLIANT INCA 90   
  INFORMARE ACASĂ! SIGURANȚĂ ÎN LUME! 79   
  SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC ÎN MEMORIAM DUMITRU BERCIU 80   
  MARȚI 13 AUGUST 2019 - ZIUA INFORMĂRII PREVENTIVE 87   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina