Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  ATENȚIE - PREVENIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ 23   
  ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE REȚEA ȘCOLARĂ PENTRU ANUL 2020-2021 28   
  ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A DOUĂ TERENURI 61   
  ANUNȚ PROIECT DE HCL PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VAL. IMPOZABILE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 37   
  PROIECT HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 36   
  REFERAT APROBARE PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 35   
  TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 38   
  ANUNȚ - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MATERIEI IMPOZABILE PENTRU ANUL 2020 46   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.09.2019 75   
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI OCNELE MARI 2015-2020 62   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2018 63   
  RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018 56   
  PLIANT INCA 75   
  INFORMARE ACASĂ! SIGURANȚĂ ÎN LUME! 63   
  SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC ÎN MEMORIAM DUMITRU BERCIU 65   
  MARȚI 13 AUGUST 2019 - ZIUA INFORMĂRII PREVENTIVE 73   
  MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN BUCĂTĂRIE 68   
  INCENDIU ÎN LOCUINȚĂ - ÎN CAZ DE INCENDIU, URMEAZĂ ACESTE SFATURI 73   
  PREVENITI INCENDIILE CAUZATE DE FUMAT -L NR.349/2002 MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ CU LEGEA NR. 15/2016 69   
  PROGRAM MEMORIALUL VASILE MILITARU - 2019 91   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina