Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACT 7   
  RAPORT SPECIALITATE PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACT 4   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACT 5   
  ANUNT PROIECT HCL PRELUNGIRE CONTRACT 6   
  LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 30.03.2021 13   
  ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU 14   
  PROIECT HCL ACCEPTARE TRANSMITERE FARA PLATA HYUNDAI 16   
  RAPORT DE SPECIALITATE ACCEPTARE TRANSMITERE FARA PLATA HYUNDAI 17   
  REFERAT DE APROBARE ACCEPTARE TRANSMITERE FARA PLATA HYUNDAI 14   
  ANUNT PROIECT HCL ACCEPTARETRANSMITERE FARA PLATA HYUNDAI 9   
  PROIECT HCL PRIVIND ANGAJARE AVOCAT 17   
  RAPORT DE SPECIALITATE PROIECT HCL PRIVIND ANGAJARE AVOCAT 13   
  REFERAT APROBARE PROIECT HCL PRIVIND ANGAJARE AVOCAT 14   
  ANUNT PROIECT HCL PRIVIND ANGAJARE AVOCAT 15   
  PROIECT HCL PUZ 18   
  REFERAT APROBARE PUZ 19   
  PROIECT HCL INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR 12   
  REFERAT APROBARE INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR 13   
  ANUNT PROIECT HCL INCHEIERE EXERCITIU BUGETAR SI PUZ 12   
  ANUNȚ MEDIU ETAPA ÎNCADRARE 36   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 10--   Anterioara pagina     Ultima pagina